Catfish: Trolls

Catfish: Trolls: Over

Charlamagne Tha God en z'n medepresentator, social media-expert Raymond Braun, doen er alles aan om anoniem pestgedrag online tegen te gaan en ervoor te zorgen dat deelnemers elkaar accepteren en begrijpen.
6 jaar