Andy Hui

Medley: Wei Du Ni Shi Bu Ke Qu Ti / Xian Shuo / Zhen Xin Zhen Yi / Xin Xue / Nan Ren Zui Tong / Qi Shi Ni Xin Li You Mei You Wo

Andy Hui

Medley: Wei Du Ni Shi Bu Ke Qu Ti / Xian Shuo / Zhen Xin Zhen Yi / Xin Xue / Nan Ren Zui Tong / Qi Shi Ni Xin Li You Mei You Wo