ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie augustus 2017

Deze algemene voorwaarden (hierna de "Gebruiksvoorwaarden") gelden voor de toegang tot en het gebruik van alle websites, waaronder de Belgische en Nederlandse MTV website (verder 'de Websites') beheert door VIMN Netherlands B.V. en/of aan haar gelieerde vennootschappen (verder "VIMN"). Bezoekers/gebruikers van de Websites (verder 'de Gebruiker of de "Gebruikers") stemmen in met onderstaande Gebruiksvoorwaarden door bezoek aan en/of gebruik van de Websites. Indien jij het niet eens bent met de onderstaande Gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij jou de Websites niet langer te bezoeken/gebruiken. Ben jij jonger dan 16 jaar? Vraag dan je ouders om dit te lezen.

Aansprakelijkheid
Tenzij schade is veroorzaakt door VIMN's opzet of bewuste roekeloosheid, is VIMN niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van de Websites en/of informatie die via de Websites is verkregen. VIMN betracht alle redelijkerwijs mogelijke zorgvuldigheid bij de samenstelling van haar Websites, maar geeft ter zake geen garanties. VIMN biedt ook geen garanties met betrekking tot de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Websites en kan derhalve niet aansprakelijk gehouden worden voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke dientengevolge is ontstaan.

Websites van derden
De Websites bevatten diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. VIMN heeft geen invloed op die andere websites en deze voorwaarden zijn daarop niet van toepassing. VIMN verwijst gebruikers uitdrukkelijk naar de voorwaarden van de betreffende derde. VIMN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is derhalve niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dientengevolge.

Rechten van intellectuele eigendom
Op de inhoud en vormgeving van de Websites - zoals onder meer op teksten, video's, domeinnamen, merken, databases en afbeeldingen - rusten intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld auteursrecht) van VIMN en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (delen van) de inhoud en vormgeving van de Websites te distribueren, over te nemen, op te slaan, te framen en/of te verspreiden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VIMN en/of haar licentiegevers.

Bijdragen van gebruikers
Gebruikers kunnen op (onderdelen van) de Websites bijdragen leveren in de vorm van onder meer tekst, beeld, foto's, video's, muziek, concepten, deelname aan een forum etc. (verder 'de Bijdragen'). Hierop zijn te allen tijde de volgende bepalingen van toepassing:

 • Bijdragen worden geleverd op eigen titel en onder eigen verantwoordelijkheid. VIMN zal Bijdragen niet vooraf beoordelen en kan terzake derhalve niet aansprakelijk worden gesteld;
 • Bijdragen zullen niet in strijd zijn met de algemene normen en waarden in het maatschappelijk verkeer. Gebruikers zullen derhalve geen racistische,seksistische, pornografische, discriminerende, beledigende of lasterlijkeBijdragen leveren;
 • Bijdragen zullen niet-commercieel van aard zijn en Gebruikers garanderendat de Bijdragen nimmer spam, virussen e.d. zullen bevatten;
 • Bijdragen zullen geen inbreuk maken op de rechten van derden (zoals ondermeer auteursrecht, portretrecht, merkenrecht, het recht op geheimhouding,etc.);
 • Gebruikers dragen door verzending van de Bijdragen naar de Websitesdirect alle daarop rustende rechten van intellectuele eigendom over op VIMNzonder dat daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Zo nodig zullenGebruikers alle benodigde aanvullende medewerking verlenen teneindegenoemde overdracht te bewerkstelligen;
 • VIMN is te allen tijde gerechtigd de Bijdragen aan te passen;
 • Gebruikers garanderen dat VIMN na verzending van de Bijdragen naar deWebsites gerechtigd is de Bijdragen onbeperkt te (laten) gebruiken en te(laten) exploiteren ongeacht welke media, platform of vorm.

Gebruikers vrijwaren VIMN voor enige aanspraak van derden ten gevolge van enig handelen in strijd met voornoemde bepalingen. VIMN behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, ongeacht de reden daarvoor, onmiddellijk van de Websites te verwijderen en/of Gebruikers uit te sluiten van enig gebruik van de Websites na herhaaldelijk misbruik. VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van enig handelen in strijd met voornoemde bepalingen.

Gebruik website
Gebruikers verplichten zich om de Websites niet te gebruiken:
a. voor enig onwettig doel;
b. op enigerlei wijze die ertoe leidt dat het functioneren van de Websites wordt onderbroken, wordt beschadigd, minder efficiënt wordt of dat de functionaliteit op enigerlei andere wijze wordt aangetast;
c. op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding).

Gebruikers zullen nimmer op enigerlei wijze proberen om broncodes te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling), broncodes kopiëren, wijzigen en/of gebruiken als basis voor enig ander werk. VIMN is te allen tijde gerechtigd Gebruikers aansprakelijk te stellen voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ten gevolge van enig handelen in strijd met deze bepaling.

Wijzigingen ten aanzien van de gebruiksvoorwaarden
VIMN behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of te actualiseren. In het geval van een materiele wijziging in de voorwaarden zal VIMN hier melding van maken aan het begin van de Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te blijven maken van de betreffende Website(s) wordt Gebruiker geacht in te hebben gestemd met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. Indien jij het niet eens bent met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden, dan verzoeken wij jou de betreffende Website(s) niet langer te bezoeken/gebruiken.=

Persoonsgegevens en cookies
Voor informatie over de wijze waarop wij omgaan met de gebruikersgegevens verwijzen we je naar ons Privacybeleid

Wedstrijdvoorwaarden
Gebruikers kunnen op (onderdelen van) de Websites regelmatig deelnemen aan wedstrijden. VIMN verwijst deelnemers daarbij telkens uitdrukkelijk naar de voorwaarden voor deelname behorende bij de betreffende wedstrijd.

Toepasselijk recht
Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen?
Mocht je vragen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden of de VIMN Websites, dan kun je contact met ons opnemen per post:

Postbus 10001
1001 CB Amsterdam
Nederland


-------------------------------------------------------


 Algemene Wedstrijdvoorwaarden Isle of MTV 2018
 

 1. The Competition is governed by these terms and conditions (the "Terms") and by entering the Competition entrants agree that they have read and understood these Terms and will be bound by them.
 
 1. The opening date for entries is 12:00 midday BST on Monday 16 April 2018 (the "Opening Date").
 
 1. The closing date for entries is 23:59 pm BST on Thursday 31 May 2018 (the "Closing Date").
 
 1. The promoter of the Competition is Viacom International Media Networks U.K. Limited (Company Registration No: 10344647) of 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT (the "Promoter").
 
 1. To enter the competition, entrants must fulfil each of the following criteria:
 
 1. be eighteen (18) years old or over;
 
 1. be a resident of one of the following countries: Albania; Austria; Belgium; Bosnia; Bulgaria; Croatia; Czech Republic; Denmark; Estonia; Finland; France; Germany; Hungary; Ireland; Latvia; Lithuania; Luxembourg; Macedonia; Malta; Moldova; Montenegro; Netherlands; Norway; Poland; Portugal; Romania; Serbia; Slovakia; Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; Turkey; United Kingdom; and
 
 1. not be an employee or immediate relative of an employee of the Promoter, or Malta Tourism Authority (the "Prize Provider"), or their respective parents, subsidiaries or affiliated companies, or any other person professionally connected with this competition.
 
 1. To enter the Competition go to www.isleofmtv.com and fill in and submit the entry form between the Opening Date and Closing Date. This involves:
 
 1. answering the following question: "In 100 words or less, tell us what would be your perfect holiday in Malta and why" (the "Entry Content")
 
 1. providing your personal details (name, age, email address and telephone number); and
 
 1. confirming that you have read and accepted these Terms
 
            (together an "Entry").
 
 1. Only one (1) Entry is permitted per entrant.  Multiple entries will be void and the entrant disqualified.
 
 1. There will be one (1) winner of the Competition (the "Winner").
 
 1. All eligible Entries received between the Opening Date and Closing Date will be judged by a panel of judges, including at least one member who is independent.  The winning Entry will be the Entry which the Judges deem to be the most original and creative.
 
 1. The Winner will be selected and notified by telephone and/or email on or before 5 June 2018.
 
 1. The Winner will receive for himself/herself and one (1) guest a trip to the Isle of MTV event in Malta which shall include:
 
 1. economy class return air travel tickets to Malta from the closest international airport to the Winner's home address which operates Air Malta flights  to Malta;
 
 1. two (2) nights' twin room accommodation in a hotel with a four (4) star rating in Malta on a bed and breakfast basis;
 
 1. return shared transfers from the airport in Malta to the accommodation;
 
 1. tickets for the Isle of MTV Malta event to be held on 27 June 2018 (the "Event"); and
 
 1. a meet-and-greet experience with one of the artists performing at the Event (to be determined by the Promoter)
 
together, the "Prize".
 
 1. The Winner's guest must be at least eighteen (18) years old.
 
 1. Security at the Event may refuse admission to and/or eject any person appearing to be intoxicated, under the influence of drugs, or otherwise behaving dangerously or inappropriately.
 
 1. The Winner and his/her guest must be in possession of a valid ticket and/or wristband at all times when attending the Event and produce it upon request for inspection at any time. Any person failing to do so may be refused admission and/or ejected from the Event.
 
 1. THE WINNER AND THE WINNER'S GUEST MUST BE AVAILABLE TO TRAVEL TO MALTA ON EITHER 26 OR 27 OF JUNE 2018 AND TO RETURN ON EITHER 28 OR 29 JUNE 2018. NO ALTERNATIVE DATES WILL BE AVAILABLE.
 
 1. In the event that Air Malta is unable to provide air transport services to the Event for the Winner and the Winner's guest an alternative shall be selected by the Promoter at the Promoter's sole discretion.
 
 1. For the avoidance of doubt, the Prize will not consist of anything other than expressly set out in term 11 above and no additional costs are included.  The winner and the winner's guest will be responsible for organising and paying for transfers to and from the winner's nearest international airport.  The prize does not include spending money or any room charges (e.g. room service) or any other expenses incurred as a result of claiming the Prize.
 
 1. The Winner and the Winner's guest must hold valid passports and any other necessary travel documentation (including, without limitation, visas where necessary) and are advised to obtain their own travel insurance.
 
 1. The Competition is free to enter.  However, costs of accessing the Competition via the internet may vary so please check with your service provider for current charges.  Entrants should seek the permission of the person paying the bill before entering
 
 1. The Winner may be required to provide written acknowledgement of acceptance of all the Terms of the Competition prior to receiving the Prize.
 
 1. The Winner is responsible for all applicable taxes and expenses not specified in the Prize description. The approximate value of the Prize is £2,000.
 
 1. In the event that the Promoter cannot for any reason establish contact with the Winner within twenty four (24) hours of the Promoter's initial attempt to do so, the Promoter reserves the right to immediately draw another winner who will be selected applying the same criteria as used to select the original winner.
 
 1. The Promoter reserves the right to select an alternative winner in the event that the Promoter has reasonable ground for believing that a selected winner has contravened any of these Terms. 
 
 1. The Promoter reserves the right to terminate the Competition and withhold the Prize in the event that, in the Promoter's reasonable opinion, there are insufficient Entries or where, in the Promoter's reasonable opinion, the Entry Content received is of insufficient quality for the Promoter to be able to select a Winner. The Promoter's decision is final with respect to any aspect of the Competition, including the determination of any winners of the Prize. No correspondence will be entered into.
 
 1. By entering this Competition, all entrants hereby grant to the Promoter and its respective parents, subsidiaries, affiliated companies and licensees a perpetual, worldwide, royalty-free, irrevocable, non-exclusive licence to use, reproduce, copy, adapt, transmit, broadcast, publish or delete any information or other material including without limitation, the entrant's name, Entry Content, photograph, likeness, biographical information, voice, text, images, designs, audio and/or video clips submitted in entering or any statement made by them concerning the Competition ("Submissions") by any means and in any and all media as they, in their discretion, see fit.  For the avoidance of doubt (but without limitation) this will include the Winner's name, location, and Entry Content being broadcast on-air and posted across the Promoter's social media platforms.
 
 1. By entering this competition, all entrants hereby grant the Promoter the exclusive right to film, tape, sound record and photograph all their activities in connection with the Competition and Prize. Everything filmed, taped or recorded by the Promoter shall be known as "Footage". All Footage shall be owned by the Promoter and all entrants agree that the Promoter can use any Footage in any and all media in perpetuity throughout the world as the Promoter in its sole discretion sees fit.
 
 1. All entrants hereby irrevocably and unconditionally assign to the Promoter with full title guarantee (and by way of present assignment of present and future rights) all intellectual property rights in any Footage throughout the world for the full unexpired period of such rights and all renewals, reversions and extensions of such period as may be provided under any applicable law throughout the world.
 
 1. All entrants hereby irrevocably and unconditionally waive in favour of the Promoter, the Promoter's affiliates and their licensees, assigns and successors in title, all moral rights in any Footage to which he or she is, or may at any time in the future be, entitled.
 
 1. Entrants acknowledge that they may be required to be used in publicity without further consent or payment if they are selected as a Winner.
 
 1. All entrants hereby undertake that nothing in the Entry Content:
 
 1. is defamatory;
 
 1. is sexually explicit or suggestive, contains nudity or any dangerous activity or is profane, pornographic or violent;
 
 1. is derogatory of any ethnic, racial, gender, religious, professional or age group or endorses any form of hate or hate group;
 
 1. promotes any particular political agenda or message;
 
 1. reveals any personal information, including but not limited to license plate numbers, personal names, email addresses or street addresses; or
 
 1. is otherwise offensive or illegal.
 
 1. Decisions as to whether Entry Content infringes these Terms in any way shall be made at the sole discretion of the Promoter.  Submissions that do not comply in all material respects within the Terms shall be disqualified.
 
 1. The Promoter can accept no responsibility for entries lost, delayed, misdirected, damaged or undelivered. Incomplete and/or illegible entries will be disqualified. The Promoter shall not be responsible for technical errors in telecommunications networks, internet access or otherwise preventing entry to any competition.
 
 1. The Prize is as stated and is non-transferable.  No cash alternatives will be offered. If due to circumstances beyond the Promoter's control the Promoter is unable to provide the Prize, the Promoter reserves the right to award a substitute prize of equal value.  All prizes are subject to the additional terms and conditions of the manufacturer, supplier or venue (as relevant).
 
 1. No purchase necessary.
 
 1. The Promoter shall not be liable to the Winner and/or the Winner's guest for any loss or damage howsoever caused (whether in contract, tort or statutory duty or otherwise) arising out of or in connection with the Competition and/or Prize other than death or personal injury caused by negligence of the Promoter and/or the Promoter's personnel and/or deceit or fraud by Promoter and/or Promoter's personnel.
 
 1. The Promoter shall not be liable for any delay in performing or partial or total failure to perform any of its obligations to the Winner and/or Winner's guest under these Terms if such delay or failure is caused by circumstances beyond its reasonable control including without limitation delays, changes, disruptions, cancellations, diversions or substitutions howsoever caused including without limitation as a result of war, terrorist action or threatened terrorist action, strikes, hostilities, civil commotions, accidents, fire, flood or natural catastrophes or arising without limitation out of or in connection with (i) the activities of third party event organisers; (ii) any form of transportation (including but not limited to flights, trains, coaches, buses, ferries, taxis or cars); and/or (iii) by third parties providing accommodation included in the prize. For the avoidance of doubt, the affected Winner and/or any guests shall be solely liable for any additional costs incurred as a result.
 
 1. Each provision excluding or limiting liability is to be construed separately and will apply and survive even if for any reason any of the other provisions are held to be inapplicable or unenforceable in any circumstances. Each of the provisions excluding or limiting liability will remain in force notwithstanding any termination of these Terms.           
 
 1. Only entries from individuals will be accepted. Any entries that the Promoter believes have (a) been made via participation in a syndicate or (b) via any form of machine assisted intervention enabling computer generated multiple entries, will be disqualified. The Promoter reserves the right to discount multiple entries from the same IP address.
 
 1. The name of any Winner can be obtained by sending a stamped, self- addressed envelope to Isle of MTV Malta 2018 Competition, Viacom International Media Networks U.K. Limited, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT, for one (1) month after the competition closes.
 
 1. Any personal information, including without limitation, the entrant's name, age, address (including postcode), telephone number and/or email address will be used solely in connection with this competition and for any purpose for which the entrant specifically opts in and will not be disclosed to any third party except for (a) the purpose of fulfilling the Prize where applicable and (b) for any purpose for which the entrant specifically opts in. Any personal information held by the Promoter in respect of any competition will be held on record for a reasonable period to fulfill the purpose for which such personal information was collected. If an entrant gives the Promoter permission to pass on their personal information to a third party then this shall no longer be the responsibility of the Promoter and shall be subject to the privacy policy of that third party.  
 
 1. All entrants agree to be bound by these Terms, which may be amended or varied at any time by the Promoter on notice.
 
 1. These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and the courts of England shall have exclusive jurisdiction in relation to any disputes arising therefrom.
 
 1. Any queries regarding the competition should specify the name of the competition and be addressed to:

 
Isle of MTV Malta 2018 Competition, Viacom International Media Networks U.K. Limited, 17-29 Hawley Crescent, London, NW1 8TT.  
 
 
I understand and agree to the above.
 
ACCEPTED AND AGREED BY:
 
Entrant's signature: ……………………………………
 
Print Entrant's Name: ………………………………….
 
Entrant's Age: …………………………………………...
 
Entrant's Email Address ………………………………………
 
Telephone: ……………………………………………….      
 
Date: ……………………………………………………….